Ekteskap i utlandet

  • Skriv ut

Bor dere i Norge, men skal gifte dere i utlandet, kan ekteskapet inngås enten etter utenlandsk rett eller etter norsk rett.

Før dere kan gifte dere, enten det er etter norsk eller utenlandsk rett, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette gjør dere ved å fylle ut og sende inn følgende skjema til skattekontoret:

Forventet behandlingstid er normalt 2-3 uker. Dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap, mottar dere en såkalt prøvingsattest i posten. Hvis dere skal inngå ekteskap etter utenlandsk rett, kan dere få attesten på følgende språk: norsk, engelsk, tysk, spansk, fransk og italiensk. Gi beskjed om hvilket språk dere ønsker attesten på og hvilket land dere skal gifte dere i.

Etter norsk rett

Ekteskap inngått ved norsk utenriksstasjon foregår etter norsk rett. Det samme gjelder i stor utstrekning vielser ved norske sjømannskirker.

Utenriksdepartementet har laget en liste hvilke norske utenriksstasjoner som kan vie norske borgere. Ta kontakt i god tid før dere reiser for å få avklart nødvendige formaliteter. Mer informasjon om ekteskap i utlandet finnes på hjemmesidene til de ulike stasjonene.

Husk å ta med pass og prøvingsattesten som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Utenriksstasjonen skal normalt ha prøvingsattesten på forhånd.

Etter utenlandsk rett

Dersom dere skal gifte dere etter utenlandsk rett, må dere selv undersøke med myndighetene i det aktuelle landet om hvilken dokumentasjon de krever at dere legger frem. Sjekk blant annet hvilket språk de krever ekteskapssattesten på, og om den må være påført et apostillestempel fra fylkesmannen.

Hvordan få ekteskapet anerkjent i Norge?

For å få ekteskapet anerkjent i Norge, må dere legge frem en original vigselsattest for skattekontoret. Det er imidlertid stor forskjell på hva som regnes som gyldig dokumentasjon når man gifter seg i utlandet:

Ekteskap inngått i nordiske land

Dere må levere den originale vigselsattesten. For Sverige godtas også stemplet utskrift fra Skatteverket.

Ekteskap inngått i:

  • Afrika: Burkina Faso, Burundi, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Liberia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Uganda, Ghana, Kenya, Zimbabwe, Den demokratiske republikken Kongo (DRC), Rebublikken Kongo(RC), 

    Ekvatorial Guinea og 

    Gabon.
  • Asia: Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syria og Vietnam.
  • Europa:  Kosovo.

Attester fra disse landene har liten eller ingen troverdighet fordi de ofte er falske. Det kan gjøres unntak dersom Utledingsdirektoratet (UDI) har godtatt at ekteskapet er inngått i forbindelse med familiegjenforening. Det samme gjelder hvis en norsk utenriksstasjon kan attestere vigselen.

Ekteskap inngått i andre land

Attestene må være i original og påført et apostillestempel, eller være legalisert av landets utenriksdepartement. Attester som er godkjente av norsk utenriksstasjon godtas også. 

Oversettelse kan være nødvendig med mindre attesten er skrevet på engelsk, dansk eller svensk. Dersom  attester er oversatt må både den originale og oversettelsen leveres. Er attester oversatt i utlandet med unntak av nordiske land, må også oversettelsen være påført apostillestempel eller være legalisert av landets utenriksdepartement. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.