Oppholdskort er godkjent som legitimasjonsdokument for noen grupper innvandrere

  • Skriv ut

Hvis du skal melde innflytting til Norge, kan du legitimere deg med Schengen-standardisert oppholdskort utstedt av norske myndigheter, dersom du tilhører en av følgende grupper:

  • Du har fått innvilget oppholdstillatelse på grunnlag av beskyttelse, opphold på humanitært grunnlag eller menneskehandel. Har du reisebevis for flyktninger eller Utlendingspass utstedt av norske myndigheter, kan du også legitimere deg med det. Det er for øvrig Utlendingsdirektoratet som melder innflytting for enslige mindreårige og overføringsflyktninger. 
  • Du har fått innvilget oppholdstillatelse fra Utlendingsmyndightene, men du får ikke utstedt pass fra myndighetene i ditt hjemland eller identitetsdokumentene fra ditt hjemland godkjennes ikke av norske myndigheter.

Barn under 18 år som flytter alene

Dersom et barn under 18 år flytter alene til Norge for å bo sammen med mor, far eller et annet familiemedlem, bør det legges frem dokumentasjon som viser at barnet har til hensikt å bo i Norge i 6 måneder eller mer. Dette kan for eksempel være bekreftelse fra barnehage, skole eller helsestasjon.

Flyttemelding

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.