Taxnorway.no

Skatt i Norge

Utskriftversjon

Det norske skattesystemet er basert på at alle skal betale skatt etter evne, slik at skattebyrden skal oppleves som rettferdig.

Skatt er den viktigste inntektskilden til det offentlige i Norge. Inntektene brukes til å finansiere offentlige oppgaver som blant annet helsevesen (bygging og drift av sykehus, sykehjem og aldersboliger), utdanning og forskning (skoler, høyskoler og universiteter), samferdsel (veier, jernbane og flyplasser) og forsvar.I tillegg til å dekke fellesskapets utgifter, skal skattene bidra til økonomisk utjevning mellom innbyggerne. 

Se hvilke forpliktelser du har i Norge dersom du

 

Skal du jobbe i Norge må du:

  • Ha et skattekort.

For å starte å arbeide i Norge, må du søke om et skattekort. Skattekortet viser hvor mye arbeidsgiveren din skal trekke i skatt.

Les mer om skattekort

  • Levere selvangivelse

Alle som arbeider i Norge må gi skattemyndighetene opplysninger om inntekt, formue og fradrag i inntekten, slik at det kan beregnes riktig skatt. Det gjør du i selvangivelsen. Du må sjekke selvangivelsen før leveringsfristen den 30. april hvert år.

Les mer om selvangivelsen

  • Motta skatteoppgjør

Når selvangivelsen din er behandlet, vil du få et skatteoppgjør. Da får du utbetalt penger dersom du har betalt for mye i skatt. Dersom du har betalt for lite skatt, må du betale inn beløpet du skylder. Du vil motta skatteoppgjøret i juni eller i oktober.

Les mer om skatteoppgjøret

  • Adresseendring og flytting

Husk å melde fra om hvilken adresse du mottar post på. Du kan glipp av penger du har rett på dersom ikke skattekontoret har den riktige adressen din. Dersom du skal bo i Norge i mer enn 6 måneder, må du også melde flytting.

Les mer om adresseendring og flytting

 

Forpliktelser som næringsdrivende ...

 

...i Norge må du registrere virksomheten i Brønnøysundregisteret og ta kontakt med det lokale skattekontoret for å få fastsatt forskuddsskatt. Er du utenlandsk næringsdrivende, skal du kontakte Sentralskattekontoret for utenlandssaker for å få fastsatt forskuddsskatt.

Selvangivelsen

Alle som driver virksomhet i Norge må gi skattemyndighetene opplysninger om inntekt, formue og fradrag i inntekten. Det gjør du i selvangivelsen som du mottar i mars/april året etter inntektsåret. Dersom du er utenlandsk næringsdrivende, vil du få selvangivelse fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker i februar i året etter inntektsåret.

Selvangivelsen for næringsdrivende skal leveres innen 30. april dersom du leverer på papir og innen 31. mai dersom du leverer elektronisk.

Husk at du selv er ansvarlig for at Skatteetaten får korrekte opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold.

 

Forpliktelser som arbeidsgiver ...

 ... skal du på forskudd trekke skatt fra de ansattes lønn, på bakgrunn av skattekortet de leverer. Dersom du er utenlandsk arbeidsgiver, vil dine ansatte få skattekort fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Skattekortet blir sendt til arbeidstakeren og en kopi sendes til deg som er arbeidsgiver.

Du skal betale forskuddstrekket til kemneren for norske arbeidsgivere, eller til Skatteoppkrever utland dersom du er utenlandsk arbeidsgiver.

Du må betale arbeidsgiveravgift

Du må også betale arbeidsgiveravgift for de av dine ansatte som er trygdet i Norge. Arbeidsgiveravgiften er med på å finansiere ytelser fra folketrygden og skal betales til samme sted som du betaler forskuddstrekk.

Du må fylle ut lønns- og trekkoppgave

Ved årets slutt skal du fylle ut lønns- og trekkoppgave for hver arbeidstaker. Lønns- og trekkoppgaven er et eget skjema som skal vise hvor mye lønn og andre ytelser som er utbetalt og hvor mye skatt som er trukket.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Skatteetaten har i samarbeid med Arbeidstilsynet, politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI) etablert et felles servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo, Stavanger og i Kirkenes. Dette er rene besøkssentere som du kan oppsøke. Der kan du få informasjon om oppholdstillatelse i Norge, om innmelding i folkeregisteret og om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv. På servicesenteret kan du få hjelp av medarbeidere som snakker flere språk. Gå til www.sua.no

Kontakt oss

Du kan kontakte Skatteetaten på telefon eller e-post:
Fra Norge: 800 80 000
Fra utlandet: +47 22 07 70 00
Sentralskattekontoret for utenlandssaker: +47 51 96 96 00
E-post Sentralskattekontoret for utenlandssaker: sfu@skatteetaten.no
Skatteoppkrever utland: +47 51 86 89 00
E-post Skatteoppkrever utland: skattvest@skatteetaten.no