Fribeløp for ungdom

Sats

  • Skriv ut

Studenter og skoleungdom kan tjene inntil 50 000 kroner uten å betale skatt.

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Trenger du satser i forbindelse med selvangivelsen, må du se på 2015

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Satsene for inntektsåret benyttes i selvangivelsen og skatteberegningen.


Med likningsåret mener vi året etter inntektsåret og hvor selvangivelsen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
  • Tjener du 50 000 kroner eller mindre i 2016, skal du ha et frikort
  • Tjener du mer enn 50 000 kroner i 2016, må du ha et skattekort