Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner

  • Skriv ut

Disse sidene gir ledere, styremedlemmer og ansatte en oversikt over reglene om skatt, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og rapportering for institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål.

Merverdiavgift behandles ikke i her, men under "Merverdiavgift - mva".

Har du spørsmål om skatt, arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift, ta kontakt med skattekontoret. Har du spørsmål om forskuddstrekk eller betaling av arbeidsgiveravgift, ta kontakt med skatteoppkreverkontoret i kommunen der den skattefrie organisasjonen hører hjemme. Har du spørsmål om rapportering, ta kontakt med Etatenes fellesforvaltning.

Du finner det aktuelle skatte- og skatteoppkreverkontor her.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.