Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Om formuesverdi

  • Skriv ut

Formuesverdien på boligen din er forhåndsutfylt i skattemeldingen basert på de boligopplysningene du har rapportert inn til Skatteetaten. Hvis formuesverdien ikke står i skattemeldingen, kan du oppgi boligopplysningene direkte i skattemeldingen som du får i mars/april 2017. 

Ellers i året kan du melde inn boligopplysningene her. Du trenger ikke å melde inn boligopplysningene hvert år. Men du må sjekke at forhåndsutfylte opplysninger om eiendommen din i skattemeldingen er korrekte.

Om du ønsker attest på allerede innmeldte verdier kan du bestille en attest for formuesverdi eiendom. Denne viser total formuesverdi for hele eiendommen. 


Hvilke opplysninger skal Skatteetaten ha?

Alle boligeiere skal innrapportere opplysninger om:

  • Boligareal (P-ROM eller BOA)
  • Byggeår
  • Boligtype

Disse opplysningene vil danne grunnlaget for formuesverdien. Opplysninger om areal og byggeår finnes for eksempel i salgsoppgaver og takstdokumenter.

Eier du boligen sammen med en eller flere, og det kun er areal som må oppgis, vil opplysninger fra én av eierne være tilstrekkelig.

Hvordan beregnes formuesverdien på primær- og sekundærbolig?

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget.

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser.

Ved formuesfastsettelsen av boligeiendom skilles det videre mellom bolig eieren bor i (primærbolig) og andre boliger som ikke defineres som fritidseiendom eller næringseiendom (sekundærbolig).

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For sekundærboliger utgjør formuesverdien 80 prosent (2016) av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Merk at du kan kreve å få satt ned formuesverdien dersom du kan dokumentere at formuesverdien er høyere enn nærmere angitte satser.

Hva skjer hvis jeg ikke sender inn opplysningene?

Dersom opplysningene ikke er gitt innen fristen for å levere skattemeldingen, kan Skatteetaten fastsette formuesverdien ved skjønn og eventuelt ilegge tilleggsskatt.

Hvilke boliger skal verdsettes etter reglene om boligverdi?

Med reglene om boligverdi menes den formuesverdsettelse som skattekontoret fastsetter på boligeiendom på bakgrunn av en gjennomsnittspris per kvadratmeter i din kommune (evt. bydel), basert på boligens beliggenhet, alder, areal og boligtype.

Reglene gjelder for alle boligeiendommer med unntak av våningshus, fritidsboliger, boliger i utlandet og på Svalbard samt næringseiendom. Formuesverdien vil bare kunne få konsekvenser for formuesskatten, ikke inntektsskatten.

Hvordan beregnes formuesverdien på fritidsbolig?

Ved første gangs verdsetting skal formuesverdi av fritidseiendom (ikke sekundærboliger) fastsettes til maksimalt 30 prosent av markedsverdi, eventuelt til 30 % av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg.

Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering. I skattemeldingen for 2016 skal formuesverdien på fritidseiendom ikke oppjusteres.

Formuesverdien på fritidseiendommer som ligger vesentlig over takstnivået for sammenlignbare eiendommer ellers i kommunen, skal settes ned når skattyter krever det.

Den som har kjøpt fritidseiendom i løpet av året skal bruke formuesverdien som tidligere eier brukte ved siste fastsetting av formues- og inntektsskatt. Eventuelt oppjustere med fastsatt prosentsats. Er formuesverdien som selgeren hadde åpenbar feil, må skattyter før opp en formuesverdi som maksimalt utgjør 30 prosent av markedsverdien, med mindre skattyter kan dokumentere et lavere takstnivå for sammenlignbare eiendommer ellers i kommunen.

Hvordan beregnes formuesverdien på bolig- og fritidseiendommer i utlandet?

Formuesverdi for fast eiendom i utlandet skal fastsettes etter norske regler. 

Bolig- og fritidseiendommer i utlandet formuesverdsettes etter de reglene som gjelder for fritidseiendommer i Norge, se overfor. 

For eiendommer som ikke tidligere har fått fastsatt en formuesverdi etter norske regler settes formuesverdien til maksimalt 30 prosent av markedsverdi i utlandet. Eventuell formuesverdi fastsatt av utenlandske skattemyndigheter skal ikke legges til grunn.

Les mer om bolig og formuesverdi på bolig i utlandet her.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.