Delingsøkonomi

  • Skriv ut

Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper.

Forretningsmodellene i delingsøkonomien bygger ofte på å gjøre det enkelt å leie ut eiendeler som er ubrukt det meste av tiden. Noen delingsmodeller baserer seg på andre gjenytelser enn penger. Det vil si at det bare er tjenester involvert, og ikke penger. Hvordan stiller det seg skattemessig, når ytelser og motytelser utlignes? Hva det betyr for din skatt er avhengig av hvilken form for delingsøkonomi det gjelder:

Hvor går grensen mellom hobby og virksomhet?

Grensen mellom hobby og virksomhet er ikke klart definert. Se Skatte-ABC for ytterligere informasjon. Om du er usikker kan du kontakte oss via epost. For å fastslå hvorvidt det er tale om hobby eller virksomhet må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt aktiviteten som utføres:

  • drives for egen regning og risiko
  • har et visst omfang
  • er egnet til å gå med overskudd over tid
  • tar sikte på en viss varighet

Ulovlig inntekt?

SPØRSMÅL: Hva om det er uavklart om en virksomhet er lovlig eller ikke? Kan virksomheten beskattes når den enten er klart ulovlig eller den juridiske statusen uavklart?

SVAR: Også ulovlig inntekt er skattepliktig. Ulovlig virksomhet på grunn av manglende tillatelse i et offentlig reguleringssystem er ingen skattefritaksgrunn, jf. Brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av 8. september i Utv. 1999/200, hvor det også fremgår at «gitt at de alminnelige skattepliktsvilkår ellers er oppfylt, må en kunne stille opp en hovedregel om skatteplikt uansett en fordel større eller mindre sammenheng med ulovlige handlinger.»

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.