Når kan du få raskest hjelp på telefon?

  • Print

I perioder kan det oppstå ventetid på telefon (800 80 000). Vi kan gi deg raskere hjelp i tidsrommene som er markert med grønt og gult.


8 9 10 11 12 13 14 15

Du kan også kontakte oss på Facebook. Her har vi samme åpningstider som på telefon.

Du finner informasjon om de fleste tema og fradragene samt de forskjellige postene i selvangivelsen.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.