Hva vi tilbyr

  • Print

I Skatteetaten legger vi til rette for ansattes kompetanseutvikling. I tillegg tilbyr vi en rekke ansattgoder, som for eksempel fleksitid og trening i arbeidstiden.

Utviklingsmuligheter  

Kompetansedeling

 Utvikling av kompetansemiljø er ett av fem strategiske satsningsområder i Skatteetaten. Riktig kompetanse på rett sted er en kritisk suksessfaktor for at vi skal nå våre mål og fylle vårt samfunnsansvar. For å dra nytte av den varierte kompetansen blant våre medarbeidere, tilrettelegger vi for samarbeid på tvers i organisasjonen. Slik er kunnskapsdeling en viktig bit av vår arbeidshverdag.

Kurs og videreutdanning
Læring og faglig utvikling foregår i det daglige arbeidet med utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver. Samtidig kan det være behov for faglig påfyll og inspirasjon fra eksterne miljøer. I Skatteetaten får du muligheter til å delta på kurs og seminarer, samt etter- og videreutdanning.

Hvert år får en rekke av våre ansatte anledning til å begynne på et deltids masterstudium i skatte- og avgiftsrett. Skatteetaten dekker alle omkostninger. Kravene til å søke er en bachelor innen økonomisk/administrative- eller juridiske fag, i tillegg til to års yrkeserfaring innenfor skatte- og avgiftsrett. Mastergraden er utviklet i samarbeid med BI.

Ansattgoder

Fleksitid og overtidsbetaling
Skatteetaten tilbyr fleksibel arbeidstid med gunstige muligheter for avspasering. Det er også mulig å få overtidsbetaling. De fleste av etatens enheter har sommertid (kl. 8-15) fra 15. mai til 14. september.

Trening i arbeidstiden
Ansatte får bruke inntil to arbeidstimer i uka til trening.

Fleksibel kontorløsning
Vår IKT-løsning gjør det mulig å jobbe ved våre kontorer uavhengig av organisatorisk og geografisk tilhørighet. For tilsatte som bor langt unna sitt tjenestekontor, kan det i perioder være mulig å disponere kontorplass ved et annet av etatens kontorer.

Permisjon

Vi har fleksible ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner med og uten lønn. Det er også mulig å få permisjon til studier og videreutvikling.

Pensjonsordning
Alle ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse og nyter godt av de avtaler og goder som følger dette. Det trekkes 2 prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd. 

Lånemuligheter
Via medlemskapet i Statens pensjonskasse får du tilgang til et av markedets beste boliglån. Gjennom arbeidsgiver gis det ved behov også mulighet til kortsiktige lønnslån.

 

Kurs
I Skatteetaten får du mulighet til å delta på kurs og seminarer.

Følg oss på LinkedIn

Se hvem i ditt LinkedIn-nettverk som jobber i Skatteetaten, og følg med på nyheter og ledige stillinger fra oss.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.