Samarbeid mot svart økonomi

  • Print

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er en allianse som jobber sammen og forebyggende i kampen mot svart økonomi. Alliansen består av sentrale parter i arbeids- og næringslivet som LO, NHO, KS, Unio, YS og Skatteetaten.

Hensynet til Statens skatteinntekter, å hindre uønsket konkurransevridning og å sikre gode arbeidsforhold er sentrale motivasjonsfaktorer for samarbeidet.

SMSØ har fokus på tre målgrupper:

  • Ungdom
    Gjennom satsingen Spleiselaget har over 200.000 elever i videregående skole fått en innføring i og starthjelp til arbeidslivet. Refleksjon rundt spørsmål knyttet til svart økonomi er også en del av undervisningsopplegget.
  • Forbrukere
    Kampanjen Handle hvitt – det lønner seg å vite har til nå vært SMSØ’s viktigste satsing mot forbrukere. Kampanjen tar utgangspunkt i kjøp av tjenester innenfor hjemmets fire vegger, og at det er lettere å gjør det rett enn de fleste tror. Kampanjen skal også hjelpe forbrukere til å finne frem til de seriøse aktørene i hver bransje.
  • Næringsliv
    Gjennom trepartssamarbeidet: næringsliv, arbeidstaker og det offentlige, forsøker SMSØ på forskjellige måter å informere om konsekvensene av svart økonomi og å bygge gode holdninger i næringslivet.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.