Nytt folkeregister: Teknisk dokumentasjon

  • Print

All teknisk informasjon om hvordan virksomheter kan koble sine systemer til det nye Folkeregisteret legges fortløpende ut på Skatteetatens webside for API-dokumentasjon.

Hva er Folkeregisterets API-dokumentasjon?

Folkeregisterets API-dokumentasjon er en webside som tilbyr teknisk informasjon for å koble seg til og bruke det nye registeret. Informasjonen er nyttig for både de som sender inn og de som bruker folkeregisteropplysninger. Siden er åpen for alle, men er tilpasset utviklere, tekniske arkitekter eller personer med annen teknisk bakgrunn.

Websiden er lagt til Skatteetatens datasamarbeidsside hvor Skatteetaten deler også annen teknisk informasjon og kode for andre tjenesteområder.

Når kommer hvilken informasjon?

Relevant teknisk informasjon vil gjøres tilgjengelig fortløpende fremover, og i samsvar med prosjektets generelle utviklingsplan. Utviklingsplanen er definert av prosjektets styringsdokument og prioriterer derfor innsending av meldinger til registeret og saksbehandling, før det utvikles løsninger for distribusjon av opplysninger.

Selv om det nye Folkeregisteret ikke blir klart før i slutten av 2019, vil virksomheter som bruker folkeregisteropplysninger i sin saksbehandling finne mye relevant informasjon allerede fra høsten 2017:

  • Tjenestebeskrivelse
  • Oversikt over tjenester, etter hvert som de kommer
  • Kodespeil (sjekk ut a-ordningen sin side for beskrivelse)
  • Informasjonsmodell
  • Test og genererte testdata.

Informasjonen på websiden for teknisk informasjon er ikke komplett, men blir løpende oppdatert etter hvert som vi tilbyr nye tjenester. Mot slutten av 2019 vil en komplett oversikt over tjenester foreligge. 

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.