Kart over ny kontorstruktur i Skatteetaten

  • Print

Skatteetaten har fått fullmakt av Finansdepartementet til å innføre ny kontorstruktur for Skatteetaten. Fra 1. juni 2017 tilbyr etaten publikumsservice ved 57 kontor på landsbasis.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.