Bestill skattelister

  • Print

Her kan pressen bestille skattelister for inntektsåret 2016.

Fra torsdag 14. september kan pressen bestille skattelister for inntektsåret 2016 på skatteetaten.no. Frist for å bestille slik at man får tilgang til skattelistene når disse blir gjort tilgjengelig for pressen er 13. oktober.
 
Skattelistene for inntektsåret 2016 offentliggjøres fredag 27. oktober 2017 kl. 07.00.
 
Det er ansvarlig redaktør som kan bestille skattelister for pressen. Bekreftelse på godkjent bestilling, recordbeskrivelser, nødvendig informasjon om testfiler, krypteringsnøkler samt produksjonsdata blir sendt ut fortløpende som vanlig.

Pressen kan bestille to typer skattelister:

  • Skatteliste for personlige skattytere (inkluderert fire oppdateringer pr år).
  • Skatteliste for aksjeselskaper mv (oppdateres ikke).

Skattelistene omfatter hele landet, og det er ikke anledning til å bestille fylkesvise lister. Så snart den enkelte bestiller er godkjent vil Skattedirektoratet fortløpende effektuere bestillinger av skattelister for inntektsåret 2016.

Bekreftelse på godkjent bestilling, recordbeskrivelser, nødvendig informasjon om testfiler, krypteringsnøkler samt produksjonsdata blir sendt ut fortløpende.

Skattelistene ligger på skatteetaten.no frem til neste års skattelister legges ut. 

Skattelistene inneholder følgende opplysninger:

  • navn 
  • fødselsår (organisasjonsnummer for upersonlige skattytere)
  • postnummer og poststed
  • kommune
  • nettoinntekt (omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42)
  • nettoformue
  • skatt

Appendices

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.