Aksjeeieropplysninger for 2016

  • Print

Det er et ønske om større åpenhet knyttet til aksjeeierskap i Norge. Konkrete forslag til hvordan aksjeopplysninger kan gjøres tilgjengelig i en søkbar tjeneste, er til politisk behandling. I mellomtiden har Skatteetaten valgt å gjøre et årlig, samlet uttrekk fra sitt aksjonærregister.

Aksjeeieropplysninger for 2016 er tilgjengelige torsdag 11.mai fra klokken 0900. 

Når du mottar datauttrekket

Datauttrekket tilgjengeliggjøres på en minnepinne. Mottaker av datauttrekket får tilsendt en krypteringsnøkkel på e-post for å kunne åpne filen. Recordbeskrivelse for å kunne nyttiggjøre seg av dataene finner du her.

Aksjonærregisteret inneholder opplysningene som oppgavegiverne, det vil si aksjeselskapene, selv har rapportert inn per 31. desember 2016 (RF-1086). Det kan forekomme feil eller ufullstendige opplysninger. Endringer i aksjebeholdningen som er gjort etter 31. desember 2016 er ikke med i uttrekket.

Uttrekket inneholder opplysninger om:

  • Navn på selskap og organisasjonsnummer
  • Navn på aksjonær, fødselsår, postnummer og poststed
  • Aksjeklasse og antall aksjer ved utgangen av inntektsåret
  • Totalt antall aksjer i selskapet

Det er 285 183 selskaper på uttrekket.

Vi gjør oppmerksomme på at uttrekket inneholder personopplysninger og at mottaker må forholde seg til personopplysningsloven for videre bruk av utleverte data. Uttrekket av opplysninger er gjort etter samme kriterier som for skattelistene, blant annet ved at det er navn, fødselsår og postnummer og sted som fremgår i oversikten.

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.