Brukerundersøkelser

  • Print

Skatteetaten gjennomfører jevnlig undersøkelser av skattyternes tilfredshet med etatens tjenester og service.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.