Forskningsnytt

 • Print

Forskningsnytt gir en oversikt over forskning relatert til skatt og avgift i Norge.

Forskningsnytt 2015 (februar 2016)

PDF av utgaven

Innhold:

 • Nye prosjekter i 2015
 • Forskning på statistiske modeller kan gi store gevinster
 • Antropologisk forskning om etterlevelse i storbedrifter
 • Gode erfaringer med valgfri revisjon for små AS så langt
 • Rentebegrensningsregelen: et fornuftig valg
 • Skal Skatteetaten støtte kreftforskning?
 • Hva er et skatteparadis?
 • Utbytteskatt bremser investeringer
 • Forskning på internasjonale transaksjoner
 • Stipender til masteroppgaver for 2015
 • Skatteplanlegging i den norske borebransjen
 • Skatteutfordringer i delingsøkonomien
 • Vil du forske på skatt?

Forskningsnytt utgave 2 (desember 2014)

Forskningsnytt utgave 2 (PDF)

 

Innhold:

 • Økt aktivitet
 • Etterlevelse og skattemoral
 • Er momsfritak for aviser god skattepolitikk?
 • Skattelegging over landegrenser
 • Utenlandsk skatteunndragelse under lupen
 • Fisker etter økt etterlevelse
 • Nye stipender til masteroppgaver om skatt
 • IKEA og aggressiv skatteplanlegging
 • Skatteforskningens juridiske hjemler
 • Ekspert på multinasjonale selskaper
 • Skatteetatens nye forskningskoordinator
 • Ønskeliste fra Skatteetaten til forskere

 

Forskningsnytt utgave 1

Innhold:

 • Hvorfor forske på skatt? 
 • Forskningssentre etablert og prosjekter påbegynt 
 • Skatteforskning ekstra viktig i Norge 
 • Kjennetegn av brukere ved frivillig retting 
 • Hvordan kommunisere med skattytere som har inntekt i utlandet? 
 • Hvorfor betaler (ikke) bedrifter skatt i Norge? 
 • Hva har internasjonal skatteforskning funnet? 
 • Flere masteroppgaver om skatt
 • Formueskattens virkninger på små og mellomstore bedrifter
 • Formueskatten ga kraftig økning i riktig beskattede aksjesalg
 • Lang liste med ønskede problemstillinger

Mer analyse fra Skatteetaten

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.