Aksjonærregisteroppgaven

Form Gjelder for inntektsåret 2017

  • Print

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene. 

Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett selvangivelse. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen. 

Selskapene er fritatt innrapporteringsplikten når Verdipapirsentralen (VPS) står for innrapporteringen. Da står VPS for innrapporteringen. Boligaksjeselskap skal ikke levere oppgaven.

Ikke godkjent = konsekvenser for selskapets aksjonærer

Blir Aksjonærregisteroppgaven ikke godkjent, vil Skatteetaten mangle grunnlag for å sende ut oppgaven Aksjer og egenkapitalbevis til selskapets aksjonærer.

Dette innebærer at skattepliktige beløp ikke blir forhåndsutfylt på aksjonærenes skattemeldinger. Slike aksjonærer har ikke leveringsfritak for skattemeldingen, og må i tillegg levere oppgaven Aksjer og fondsandeler (RF-1059).

You must submit the return before the deadline

If you do not submit information in time, you will have to pay an amount per day until you submit.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.