Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Skjemaet skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen for alle skattytere som krever fradrag for lineære avskrivninger på særskilte driftsmidler i kraftverk, og for skattytere som krever fradrag for avskrivninger på påkostninger på driftsmidler som avskrives lineært.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.