Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Skjema RF-1221 må fylles ut elektronisk i Altinn og leveres sammen med skattemeldingen dersom du deltar i økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhets samlede forpliktelser.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.