Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Har du i inntektsåret vært deltaker i selskap som leverer RF-1245 «Selskapsmelding for norskkontrollerte utenlandske selskaper mv. i lavskatteland (NOKUS)», skal du levere RF-1246 som vedlegg til skattemeldingen.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.