Følgeskriv til oppgaver fra Verdipapirsentralen

Form Gjelder for inntektsåret 2017

  • Print

Når du sender inn tredjepartsopplysninger på maskinlesbart medium må du legge ved et følgeskriv.

Dette må du huske på:

  • Følgeskrivet skal oppsummere oppgavene i leveransen
  • Sjekk rettledningen hvis det er noe du er usikker på

Følgeskrivet må skrives ut på papir og sendes sammen med maskinlesbart medium rekommandert til:

Skattedirektoratet
Grunnlagsdata - Innhenting
Postboks 6551 Etterstad
0606 Oslo

Contact us

For questions concerning the submission of third party information:

Phone: 800 80 000 (then key 4-3-1)
E-mail address: grunnlagsdata@skatteetaten.no

Please quote the organisation number when you contact us.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.