Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Er du personlig næringsdrivende med skatteplikt til flere kommuner kan du levere RF-1034 som vedlegg til skattemeldingen. I skjemaet foreslår du fordeling av formue og inntekt mellom kommunene.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.