Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Dette skjemaet skal leveres av kraftforetak som foretar nåverdiberegning av fremtidige utskiftningskostnader for driftsmidler i kraftanlegg som har begrenset levetid.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.