Formue av næringseiendom

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Skjemaet skal leveres av skattyter eller selskaper med deltakerfastsetting selskap som ved inntektsårets utgang eier næringseiendom som skattyteren/selskapet har leid ut eller benytter selv i løpet av inntektsåret.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.