Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap - kreditfradrag

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Selskap som er skattemessig hjemmehørende i Norge etter norsk intern rett og eventuell skatteavtale kan kreve skattefradrag i RF-1145 for inntektsskatt og/eller formuesskatt betalt i utlandet.

Skattefradraget kan ikke overstige skatten selskapet får fastsatt i Norge av den aktuelle inntekten og/eller formuen.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.