Fradrag i skatt for forskning og utvikling

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Skjemaet skal fylles ut av alle skattytere som krever fradrag i skatt for kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt. Du leverer RF-1053 som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgave.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk

Næringsdrivende som krever fradrag etter skattefunnordningen, jf skatteloven § 16-40, må ha revisors signatur på skjema RF-1053 selv om de ikke har revisorplikt eller har adgang til å velge bort revisor jf. revisorloven § 2-1. Dette gjelder også for de som har sagt opp revisor før levering av skattemeldingen. I begge tilfelle må RF-1053 skrives ut slik at revisor kan signere på papirutskriften. Utskriften må deretter skannes inn og lastes opp i Altinn som et vedlegg til skattemeldingen.

Se nærmere informasjon på skattefunn.no

Er du næringsdrivende må du levere skattemelding og alle skjema elektronisk.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.