Gevinst- og tapskonto

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Du skal fylle ut og levere skjemaet som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen dersom du fører tapskonto etter realisasjon av driftsmidler mv.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Guidelines for completion

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.