Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Oppgaven skal leveres av personlige skattytere, inkludert personlige næringsdrivende, for latente gevinster og tap på aksjer og parter e.l ved opphør av skattemessig bosted i Norge.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk.

Er du lønnsmottaker eller pensjonist,og ikke leverer skattemeldingen elektronisk, kan du bruke dette skjemaet. Men husk, leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.