Kostpris for landbrukseiendom

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Meldingen skal leveres av skattytere som har overtatt jordbruk, gartneri eller skogbruk med tilhørende binæringer. Skjemaet skal brukes ved oppsetting av første gangs status.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. Om du ikke leverer skattemeldingen elektronisk, men på papir, kan du bruke dette skjemaet. Men husk, leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk

Guidelines for completion

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.