Næringsoppgave 2

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS (internasjonal regnskapsstandard), skal levere Næringsoppgave 2 som elektronisk vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Selskaper som ikke hadde noen aktivitet i 2016 må likevel levere følgende skjema:

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) har årsregnskapsplikt hvis foretaket i året har hatt eiendeler med samlet verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

Personlig næringsdrivende og andre som ikke har årsregnskapsplikt leverer i stedet Næringsoppgave 1.

Utenlandsk selskap og andre næringsdrivende som behandles ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker og har skattekommune 2312 Utland, skal levere Regnskapsutdrag RF-1045.

• Utenlandsk aksjeselskap og andre næringsdrivende som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS (internasjonal regnskapsstandard), skal levere Næringsoppgave 2.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.