Næringsoppgave 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser med videre

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Næringsoppgave 3 skal leveres elektronisk av alle foretak som omfattes av forskrift 20.12.2011 nr 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak, forskrift 18.12.2015 nr 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsselskap § 1-1 og forskrift 18.12.2015 nr 1824 om årsregnskap for livsforsikringsselskap § 1-1, (og norske filialer av utenlandske forsikringsforetak).

 

Merk:

Regelendringer i fritaksmetoden

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.