Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Næringsoppgave 4 for skal leveres elektronisk av alle foretak som omfattes av forskrift 16.12.1998 nr 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (årsregnskapsforskriften for banker mv.).

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.