Tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret

Form

  • Print

Skjemaet skal benyttes for innmelding, utmelding og endring av kontaktinformasjon i Skatteetatens oppgavegiverregister for tredjepartsopplysninger.

Skatteetatens oppgavegiverregister henter automatisk oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.
 
Eventuelle endringer av kontaktinformasjon, dvs navn og telefonnummer / mobilnummer for kontaktperson må meldes inn via Altinn-skjema RF-1312 Tredjepartsopplysninger – nye opplysninger til oppgavegiverregisteret 

Hvem er skjemaet for?

Alle virksomheter som leverer tredjepartsopplysninger/grunnlagsdata kan benytte skjemaet. Du velger hva slags oppgavetype det skal endres kontaktopplysninger for i skjemaet.

Merk at skjemaet ikke kan benyttes for innmelding av ordningene "gaver til organisasjoner" og "tilskudd til vitenskapelig forskning/yrkesopplæring". Les om innmelding for disse ordningene her.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.