Fiske

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Meldingen skal leveres som vedlegg til skattemeldingen hvis du har mottatt lott fra fiske eller fangst og/eller vært fullt beskjeftiget i fiske eller fangst på havet eller langs kysten, som i gjennomsnitt forutsetter minst 130 dagers deltakelse per år.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. Se satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213). 

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Guidelines for completion

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.