Leie av fast eiendom

Form

  • Print

Er du leietaker eller leieformidler skal du levere RF-1075 innen 31. januar året etter inntektsåret.

RF-1075 skal leveres dersom leid bolig fritt eller mot vederlag er stilt til disposisjon for arbeidstaker eller oppdragstaker. Dette gjelder ikke hvis boligen eies av stat, fylkeskommune, kommune eller norsk aksjeselskap.

Skjemaet skal også leveres hvis du har leid hel eller del av bolig fra egen arbeidstaker, med mindre leiebeløpet er rapportert i a-ordningen.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.