Tredjepartsopplysninger - betaling for pass og stell av barn

Form Gjelder for inntektsåret 2017

  • Print

Barnehager, skolefritidsordninger og andre fritidsordninger skal levere opplysninger til Skattedirektoratet om kostnader foreldrene har hatt til pass og stell av barn.

Skjema er for tiden ikke tilgjengelig.

Påloggingsopplysninger

Påloggingen i Altinn er personlig, også når du representerer en virksomhet. Du behøver ditt fødselsnummer/brukernavn og passord for den påloggingsmetoden du ønsker å benytte.

Roller og rettigheter i Altinn

For å fylle ut, signere og sende inn skjemaet må du ha en Altinn-rolle på vegne av den virksomheten du representerer. Oversikt over roller finner du hos Altinn.

Kontakt Altinn brukerservice hvis du har problemer med roller og rettigheter eller pålogging.

Etter innsendingen

Når du sender inn skjemaet mottar du en kvittering fra Altinn i Min meldingsboks. Kvitteringen er kun en bekreftelse fra Altinn på at oppgavene er sendt.
 
Når opplysningene er mottatt og registrert får du i tillegg en tilbakemelding fra Skatteetaten i Min meldingsboks. Tilbakemeldingen viser status på leveransen og eventuelle feil som bør rettes.

Contact us

For questions concerning the submission of third party information:

Phone: 800 80 000 (then key 4-3-1)
E-mail address: grunnlagsdata@skatteetaten.no

Please quote the organisation number when you contact us.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.