Oppgave over kjøp fra primærnæring - frukt, bær, poteter og grønnsaker (jord og hagebruk)

Form Gjelder for inntektsåret 2017

  • Print

Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette landbruksprodukter, plikter å gi opplysninger om all omsetning med produsentene.

Påloggingsopplysninger

Påloggingen i Altinn er personlig, også når du representerer en virksomhet. Du behøver ditt fødselsnummer/brukernavn og passord for den påloggingsmetoden du ønsker å benytte.

Roller og rettigheter i Altinn

For å fylle ut, signere og sende inn skjemaet må du ha en Altinn-rolle på vegne av den virksomheten du representerer. Oversikt over roller finner du hos Altinn.

Kontakt Altinn brukerservice hvis du har problemer med roller og rettigheter eller pålogging.

Etter innsendingen

Når du sender inn skjemaet mottar du kvittering fra Altinn i Min meldingsboks. Kvitteringen er kun en bekreftelse fra Altinn på at oppgaven er sendt.

Når opplysningene er mottatt og registrert får du i tillegg en kvittering fra Skatteetaten i Min meldingsboks. Denne kvitteringen viser status på leveransen.

Contact us

For questions concerning the submission of third party information:

Phone: 800 80 000 (then key 4-3-1)
E-mail address: grunnlagsdata@skatteetaten.no

Please quote the organisation number when you contact us.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.