Melding om lønnet arbeid i hjemmet

Form

  • Print

Meldingen brukes som en del av den forenklede oppgjørsordningen når en privatperson engasjerer en annen privatperson til arbeidsoppdrag.

Ordningen passer godt når privat arbeidsgiver har enkeltutbetalinger for arbeid i tilknytning til egen bolig eller fritidsbolig og for barnepass i barnets hjem.

Ved elektronisk innsending får du en kvittering som blant annet inneholder kontonummer og KID-nummer som skal brukes ved innbetaling til skatteoppkreveren.

Ved innbetaling av foretatt forskuddstrekk må du oppgi KID-nummer. KID-nummer kan du lage her. Her finner du også kontonummeret til skatteoppkrever i din bostedskommune.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.