Formue av skogseiendom

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Har du kjøpt skog i inntektsåret leverer du skjemaet som vedlegg til skattemeldingen. Du skal også levere RF-1016 hvis skogformuen har endret seg vesentlig i året, ved for eksempel frasalg, verning eller ny skogbruksplan.

Skjemaet skal leveres av enkeltpersonforetak,selskaper med deltakerfastsetting og aksjeselskap som driver skogbruk som skattepliktig aktivitet.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Guidelines for completion

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.