Opplysninger om boforhold og pendling – enslige pendlere

Form

  • Print

For å bli regnet som pendler, dvs. en som på grunn av jobb må pendle mellom hjem og bolig på arbeidsstedet, må du dokumentere at kravene til reisehyppighet og boligforhold er oppfylt. 

Legg ved bekreftelse (leiekontrakt e.l.) på hva slags bolig du har i hjemkommunen og i arbeids-, eventuelt oppholdskommunen. Kjørebok, bensinkvitteringer og billetter kan dokumentere hvor ofte du reiser mellom boligene.

Lurer du på om du defineres som pendler i skattemessig forstand? Prøv vår pendlerveiviser

Les mer om pendling.

Last ned, skriv ut og send til oss i posten

Opplysninger om boforhold og pendling – enslige pendlere (PDF)

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.