Bruk av bil

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Skjemaet skal fylles uoppfordret og legges ved skattemeldingen av alle skattytere som krever fradrag for egne og leasede personbiler (herunder stasjonsvogner).

Dette gjelder også  varebiler, kombinerte biler, busser med inntil 15 passasjerplasser samt lastebiler med totalvekt under 7500 kilo.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk.

Er du lønnsmottaker eller pensjonist, og ikke leverer skattemeldingen elektronisk, kan du bruke dette skjemaet. Men husk, leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.