Opplysninger om flerboligbygning

Form

  • Print

Skjemaet benyttes for å gi opplysninger om boligeiendom med flerboligbygning i Norge. Med flerboligbygning menes boligbygning som består av fem eller flere useksjonerte boenheter.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.