Opplysningsskjema til bruk for verdsettelse av fritidseindom eller tomt beregnet for fritidsbolig

Form

  • Print

Dette skjema ble brukt ved innmelding av arv når det ikke forelå takst på eiendommen eller eiendommen er solgt. Arveavgiften er nå fjernet og skjemaet benyttes ikke lenger.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.