Oppstart av virksomhet

Form

  • Print

Har du en hobby som du tjener penger på og er i tvil om du driver skattepliktig virksomhet, kan du benytte dette skjemaet for å dokumentere inntekter og kostnader.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.