Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Oppgaven skal leveres av personlige skattytere, herunder personlige næringsdrivende, for realiserte gevinster og tap de har på aksjer og andeler mv. innen 5 år etter opphør av skattemessig bosted i Norge.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.