Realisasjon av/fra landbrukseiendom

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Skjemaet skal brukes kun av personlige eiere av landbrukseiendommer, og skal ikke brukes av selskaper eller av deltakere som realiserer (selger) andeler i ansvarlig selskap, ANS/DA.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk.

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.