Rederibeskatning

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

RF-1197 skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen av selskap som omfattes av særreglene for rederibeskatning.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Guidelines for completion

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.