Rettledning til kraftverksskjemaene

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Skjemaene for inntektsåret 2016 er ikke lenger tilgjengelig på skatteetaten.no. Skjemaene for 2017 blir tilgjengelig i februar 2018.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.