Rettledning til NOKUS-skjemaene

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Rettledningen forklarer hvem som skal levere og hvordan en fyller ut NOKUS-skjemaene:

Skjemaet for inntektsåret 2017 er ikke lenger tilgjengelig på skatteetaten.no. Skjemaet for 2018 blir tilgjengelig i februar 2018.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.