Selskapet sitt skjema over deltaker i NOKUS

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Selskap som leverer RF-1245 «Selskapsmelding for norskkontrollerte utenlandske selskaper mv. i lavskatteland (NOKUS)» skal levere RF-1234 som vedlegg til selskapsmeldingen.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.